Podmínky použití

Solemně prohlašuji: Autorská práva k veškerému obsahu na tomto webu, softwaru, obrázků a souvisejících děl patří společnosti Tipard Studio, pokud není uvedeno jinak. Všechna práva jsou vyhrazena. Publikování materiálu na našich webových stránkách neznamená souhlas s kopírováním nebo distribucí materiálu bez písemného souhlasu.

Společnost Tipard Studio může kdykoli změnit podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů bez předchozího upozornění. Upravené smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů budou platné při zveřejnění.

1. Použití softwaru

Vaše užívání softwaru podléhá všem smlouvám, jako je licenční smlouva nebo uživatelská smlouva, která je součástí softwaru nebo je součástí softwaru. V případě, že je Software poskytován na webu nebo prostřednictvím tohoto webu a není licencován pro vaše použití prostřednictvím licenčních podmínek specifických pro daný software, můžete použít předmět Softwaru na následující:

 • Software může být použit pouze pro osobní, informační, nekomerční účely;
 • Software nesmí být žádným způsobem měněn ani pozměněn;
 • Software nesmí být redistribuován.

2. Použití materiálů

Můžete si stáhnout, uložit, zobrazit v počítači, zobrazit, poslouchat, přehrát a tisknout materiály, které společnost Tipard publikuje nebo vysílá na webu nebo je k dispozici k stažení prostřednictvím webu za následujících podmínek:

 • Materiály mohou být použity výhradně pro vaše osobní, informační, interní, nekomerční účely;
 • Materiály nesmějí být žádným způsobem měněny nebo pozměňovány;
 • Materiály nesmějí být redistribuovány;
 • Nesmíte odebrat žádná autorská práva nebo jiné oznámení o vlastnických právech obsažené v dokumentech a informacích;

Práva uvedená výše k prohlížení, stažení a tisku materiálů dostupných na této stránce se nevztahují na návrh nebo rozvržení tohoto webu.

Veškerý software Tipard je licencován za podmínek, které zahrnují následující:

 • Autorská práva k jakémukoli softwaru a jakémukoli vizuálnímu nebo zvukovému dílu distribuovanému se softwarem patří společnosti Tipard. Tipard Studio si vyhrazuje všechna práva. Společnost Tipard Software umožňuje distribuci a instalaci tohoto softwaru pouze v souladu s těmito podmínkami.
 • Instalací, používáním nebo distribucí tohoto softwaru souhlasíte s tím, že jste ve svém vlastním jménu a jménem svého zaměstnavatele nebo hlavního povinného jste vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s žádným z těchto podmínek, nesmíte tento software používat, kopírovat, přenášet, distribuovat ani instalovat.
 • Tipard Studio nenese žádnou odpovědnost za ztráty vyplývající z používání tohoto softwaru, včetně mimo jiné jakékoliv zvláštní, náhodné nebo následné ztráty.
 • Můžete kopírovat nebo distribuovat instalační soubor tohoto softwaru v jeho úplné nezměněné podobě, ale za žádných okolností nesmíte distribuovat žádný registrační kód softwaru pro žádný z našich programů bez písemného souhlasu společnosti Tipard Studio. V případě, že distribuujete registrační kód softwaru, budete muset zaplatit celou kupní cenu za každé místo, kde k neoprávněnému použití kódu dojde.

3.Trade značky

Ochranné známky, loga a servisní značky ("Značky") zobrazené na této Stránce jsou majetkem společnosti Tipard nebo jiných třetích stran. Nejste oprávněni používat Známky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Tipard nebo takové třetí osoby, která může být Markem vlastněna. Tipard a logo Tipard jsou ochranné známky společnosti Tipard Studio.

Srdečně vítáme všechny vaše dotazy a připomínky a slibujeme, že se s Vašimi emaily vypořádat během 24 hodin po jejich obdržení. Prosím neváhejte nás kontaktovat: support@tipard.com