Ochrana osobních údajů společnosti Tipard

Tipard Studio se zavazuje poskytovat vám nejvyšší úroveň ochrany vašich dat a soukromí. Zbývá pouze shromažďování dat, pokud je to opravdu nezbytné, a to v nejlepších zájmech našich zákazníků, například: zasláním aktivačního kódu produktu prostřednictvím e-mailu. V žádném případě nebudou shromážděné údaje prodány nebo z jakéhokoli jiného důvodu dané třetím osobám. Následující prohlášení poskytuje přehled o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme a jaká data jsou shromažďována za jakým účelem.

webová stránka

Můžete navštívit většinu oblastí webu Tipard, aniž byste museli zveřejnit jakékoliv osobní údaje.

Služba Tipard zaznamenává pouze názvy domén, IP adresy a typy prohlížečů našich návštěvníků webových stránek prostřednictvím webových souborů a analytických nástrojů v nepravidelných intervalech. Tyto informace používáme k přihlášení globálního přístupu na naše webové stránky.

Pro některé funkce vás budeme požádat, abyste poskytli Tipardovi určité informace, aby fungoval správně. Můžete se kdykoli rozhodnout, zda chcete pokračovat s pokyny, které vás vyzývají k poskytnutí informací. V některých případech nebudete moci dokončit konkrétní krok v procesu, pokud nechcete poskytnout požadované informace. Například požádáme o osobní informace v následujících případech:

• Pokud objednáváte prostřednictvím našeho internetového obchodu, požádáme Vás o poskytnutí informací potřebných pro zpracování objednávky. To může zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a číslo kreditní karty nebo bankovní údaje.
• Pokud si předplatíte informační bulletin. Pokud jste se přihlásili k odběru bulletinu a již jej nechcete dostávat, můžete kdykoli zrušit odběr pomocí možnosti zrušení odběru poskytnuté v e-mailu nebo zasláním e-mailu pomocí níže uvedených kontaktních informací.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači nebo v prohlížeči. Při prvním použití produktu nebo služby se do prohlížeče načítají soubory cookie. Soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Cookies můžeme použít k identifikaci prohlížeče, který používáte, aby se naše webové stránky zobrazovaly správně. Cookie také používáme na různých místech na našich webových stránkách, abychom zdokumentovali vaši návštěvu webových stránek Tipard a umožnili efektivnější tvorbu webových stránek. Pokud nechcete, aby společnost Tipard nebo někdo jiný používala soubory cookie, můžete zakázat instalaci souborů cookie pomocí nastavení prohlížeče. Zatímco máte také možnost smazat soubory cookie z pevného disku počítače kdykoli, pokud se tak rozhodnete, pravděpodobně nebudete moci používat některé funkce našich webových stránek, produktů a služeb.

eCommerce

Společnost Tipard využívá zabezpečeného serveru hostovaného společností MYCOMMERCE a dalších procesorů kreditních karet společnosti 3rd, které zašifrují veškeré osobní údaje zákazníka včetně jména, adresy, doby platnosti kreditní karty kreditní kartou atd. Před odesláním. Šifrování funguje, aby se zabránilo škodlivému použití vašich osobních údajů.

Můžete nám pomoci také tím, že přijmete opatření k ochraně vašich osobních údajů, když jste na internetu. Hesla často měňte pomocí kombinace písmen a čísel a ujistěte se, že používáte bezpečný webový prohlížeč, jako je Safari.

• Pro zabezpečení informací v přenosu používáme software Secure Sockets Layer (SSL) v případě potřeby. Tento software šifruje informace, které předkládáte.
• Samozřejmě platí i pro platby platební kartou. Informace o kreditní kartě jsou dočasně uloženy a smazány pouze po předání příslušnému poskytovateli plateb.
• Je důležité, abyste přijali opatření proti neoprávněnému přístupu k vašemu heslu a počítači. Pokud sdílíte počítač s ostatními, nezapomeňte vždy po každé relaci odhlásit.

2Checkout

2Checkout se specializuje na poskytování softwarových společností škálovatelné distribuční řešení pro prodej svých produktů po celém světě. Tipard Studio používá službu 2Checkout, která vám nabízí rychlé a bezpečné řešení online nákupu našich produktů.

Vaše data můžete kdykoli smazat. Vaše údaje používáme pouze k zpracování objednávky, tj. Jsou shromažďovány a zpracovávány pouze informace implicitně nezbytné pro případné nároky na úhradu.

Instalace a aktivace softwaru

Aktivace, rozšíření zkušebního provozu a odemykání svobodného softwaru je dosaženo aktivační rutinou při spuštění programu. Tento proces vyžaduje zakoupenou e-mailovou adresu a licenční klíč.

Aktivace softwaru plné verze vyžaduje aktivní připojení k Internetu. Během procesu se vytvoří spojení s licenčním serverem a provede se kontrola platnosti. Neplatné licenční nebo licenční klíče nebo klíče, které byly používány vícekrát, způsobí zobrazování chyby v licencích v programu, které zmizí po úspěšném spuštění programu. Platnost licence na produkt bude automaticky kontrolována online v pravidelných intervalech.

Při aktivaci programu s licenčním klíčem se přenášejí následující informace:

• Licenční klíč
• Kontrolní součet
• Kód produktu
• Čísla verzí

Data záznamu obrazovky

Vaše data záznamu obrazovky, která vytvoříte pomocí našeho softwaru, jsou uložena lokálně ve vašem zařízení. Neshromažďujeme, nenahráváme žádná záznamová data ani je nesdílíme s žádnými třetími stranami. Jste odpovědní za zabezpečení a správu jakýchkoli osobních údajů obsažených ve vašich datech záznamu obrazovky.

Nástroje nástroje Analytics třetích stran

Google Analytics

Používáme následující analytické nástroje od třetích stran, abychom lépe porozuměli vaší interakci s našimi webovými stránkami a využíváním našich produktů / služeb. Naším konečným cílem je vytvořit pro vás uživatelsky příjemnější zážitek:

Používáme Google Analytics, službu analýzy webu od společnosti Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analyzovat vaše využívání našich webových stránek. Informace o vašem používání našeho webu, který generuje soubor cookie, jsou obvykle převedeny na server Google v USA a uloženy tam. Nicméně před tím se společnost Google zkrátí a anonymizuje vaši IP adresu (anonymní proces IP společnosti Google), pokud se nachází v členském státě Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá adresa IP je přenesena na server Google v USA a uložena tam ve výjimečných případech.

Tato anonymizace zajišťuje, že vaše IP adresa nemůže být sledována zpátky k vám. Společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webových stránek za účelem sestavení přehledů o aktivitách webových stránek společnosti Tipard a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, je-li to vhodné, pokud je to zákonem pověřeno, nebo pokud společnost Google uzavře smlouvy se třetími stranami, aby taková data zpracovala. Google nebude přiřazovat vaši IP adresu jiným datům Google. Použitím našich webových stránek výslovně souhlasíte se shromažďováním a ukládáním dat společnosti Google způsobem a za účelem popsaným výše.

Máte také možnost zabránit tomu, aby společnost Google získala a zpracovala data vygenerovaná soubory cookie a údaje související s používáním našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) stahováním a instalací pluginu prohlížeče poskytnutého společností Google.

Další informace o službě Google Analytics naleznete zde.

Ostatní

• Ochrana společnosti Tipard a třetích osob: Budeme zveřejňovat účty a osobní údaje zákazníků, pokud to zákonem učiníme, nebo pokud je zveřejnění nezbytné k prosazení našich Všeobecných smluvních podmínek nebo jiných dohod nebo k ochraně našich práv nebo práv třetích stran. Patří sem výměna dat se společnostmi zabývajícími se prevencí a minimalizací rizika porušení a podvody s kreditními kartami. Výslovně konstatujeme, že v tomto kontextu nebudou tyto společnosti přenášeny na ekonomické účely, které by byly v rozporu s touto politikou ochrany osobních údajů.
• S vaším souhlasem: Ve všech ostatních případech vás budeme informovat, zda mají být osobní informace předány třetím stranám a poskytnout vám možnost dát svůj souhlas.