Tipard iPhone Eraser FAQ

Před připojením zařízení k počítači musíte vědět:

Zařízení s různými verzemi iOS mohou vyžadovat různá nastavení.

Je-li vaše zařízení vybaveno systémem iOS 6 nebo nižší verzí, doporučujeme jej před připojením zkontrolovat.

U zařízení s iOS 9 nebo vyššími verzemi musíte zařízení odemknout a potom klepnout na "Trust" a připojit ho k počítači.

Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle následujících pokynů:

1. Znovu připojte zařízení k jinému kabelu USB.

2. Ujistěte se, že v počítači byla úspěšně nainstalována nejnovější verze aplikace iTunes a detekuje zařízení. Pokud tomu tak není, aktualizujte iTunes na nejnovější verzi nebo ji znovu nainstalujte.

3. Zkontrolujte, zda je zařízení v normálním stavu. Pokud je v režimu obnovení nebo v režimu DFU, podržte tlačítka HOME i SLEEP, dokud se iPhone nezapne. Uvolněte tlačítka, vrátíte se k normálnímu provozu. Pak se pokuste znovu připojit.

Pokud výše uvedené nevyřeší váš problém, obraťte se na nás o pomoc: support@tipard.com