Vestavěný filtr kamery a technologie snímání pohybu se mohou objevit iOS7

Vestavěný filtr kamery a technologie snímání pohybu

V aplikaci iOS 7 může aplikace fotoaparátu převzít zabudovaný filtr fotoaparátu, jako je Instagram. Mnoho technik iOS si myslí, že vestavěná technologie filtrů má velký potenciál, zatímco vrcholoví manažeři v Apple se o to moc nezajímají. Takže nemůžeme s jistotou říci, zda se tato technika objeví v iOS 7.

Filtr v systému iOS 7

Zprávy také uvedly, že Apple dělá nějaký test na technologii snímání pohybu. S touto technikou objekty na obrazovce převedou směr směru změny zařízení. Pokud uživatel například změní anděla iPhone, změní se anděl ikon aplikací. To je podobné technologii, ve které se změní bar s řízením hlasitosti pomocí převodu anjela iPhone. Nemůžeme se ujistit, zda se to bude týkat iOS7u.

Pohybové snímání

Rovněž je uvedeno, že společnost Apple se snaží mnoha způsoby slučování služby iRadio. Tato služba může být předem načtena ve formátu iOS7 ve formě nezávislé aplikace nebo může uživatelé potřebovat stahovat z aplikace App Store iBooks a Find my iPhone. Další možností je kombinovat s aplikací Hudba.

Společnost Apple k tomu neposkytla podrobné vysvětlení, ale bylo uvedeno, že tuto službu integrují do upraveného softwaru iTunes a Apple TV.

KomentářKliknutím sem se můžete zapojit do diskuse a sdílet své komentáře