Jak shodit kontakty s informacemi při importu souboru CSV

Kontakty CSV

Klepnutím na tlačítko Import vyberte volbu ".csv file" a vyberte místní soubor ".csv" a poté jej otevřete pro zadání informačního okna.

CSV informace

1. V Informace Okno musí uživatelé shodovat s informacemi o kontaktech mezi importovaným souborem ".csv" a zařízením.

2. Dovezené položky ".csv" jsou nejbliţší seznam "csv" a poloţky zařízení jsou nejvzdálenějším seznamem zařízení. Zaškrtnuté možnosti jsou odpovídající položky mezi importovaným souborem ".csv" a zařízením.

3. Pokud není tato volba zaškrtnuta, uživatelé musí danou položku shodit přetažením správné položky z pravého seznamu zařízení na příslušné místo středního seznamu zařízení.

4. Pokud si myslíte, že odpovídající položka je nepřesná, můžete přetáhnout položky z nejpřednějšího seznamu "zařízení" a přetáhnout ji na odpovídající místo středního seznamu "zařízení".

5. Pokud si myslíte, že vaše potřebné informace jsou přesně shodné, klikněte prosím OK pro dokončení importu souboru CSV.